แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน พักโรงแรมธรรมรินทร์ 2 ทัวร์

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน พักโรงแรมธรรมรินทร์ 2 ทัวร์ 

 

Unseen ถ้ำเลเขากอบ - ย้อนรอยอดีตที่ "กันตัง" - ชมความงามใต้ทะเล - ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน

มองฟ้าสีคราม กับพื้นน้ำทะเลใสสะอาด เตรียมตัวกระโดดลงน้ำ ดูปะการังหลายหลากสี ฝูงปลานานาชนิด ที่พร้อมต้อนรับท่านผู้มาเยือนทะเลตรัง ท่านสนุกกับการเข้าถ้ำมรกต สัมผัสหาดทรายขาวสวยบนเกาะกระดาน ฝูงปลาดาวหน้าชายหาด ชมปะการังเจ็ดสีที่เกาะเชือก ชมปะการังแข็งและปะการังอ่อนที่เกาะม้า

 

    

 

รายละเอียดมีดังนี้

วันที่ 1      ถ้ำเลเขากอบ - กันตัง
09.00 น.

     รถรับที่ลูกค้าที่สนามบินตรัง รถไฟ สถานีขนส่ง นำท่านเข้าลงทะเบียนที่โรแรมธรรมรินทร์ เก็บกระเป๋า พักผ่อนตามอัธยาศัย และเตรียมพร้อมเดินทางไป

       ยังถ้ำเลเขากอบ (เปลี่ยนเสื้อผ้าสบายๆ ต้องลุยถ้ำ นั่งเรือ เดินป่า เที่ยวบ่อน้ำร้อน)
11.30 น.      นำท่านรับประทานอาหารพื้นบ้าน แหล่งรวมอาหารของชาวตรัง รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ชาวตรังตอนเที่ยงจะมีศูนย์รวมอาหารมากมาย
       หลากหลายชนิด ท่านสามารถชิมความอร่อยสุดแสนประทับใจ (อาหารเที่ยงลูกค้าจ่ายเอง)
12.45 น.

     เดินทางสู่ถ้ำเล เขากอบ ลงเรือท้องแบน เที่ยวชม ความมหัศจรรย์ของถ้ำ อาทิ ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำหินตาหินยาย ถ้ำท้องพระโรง สนุกสนานกับ

       การลอดถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ซึงเป็นถ้ำลอดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย (ถ้ำเล เขากอบ จะแตกต่างจากถ้ำ อื่นๆ เพราะจะต้องนั่งเรือท้องแบนเข้าชม )
       นำท่านชม หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของตำบลเขากอบ อาทิ ไม้แกะสลักเทพธาโร เป็นต้น หลังจากนั้นเดินทางสู่หาดปากเมง ชมบรรยากาศชายหาดปากเมง
       และเดินทางต่อไปยัง อำเภอกันตัง
14.45 น.      เดินทางต่อไปยัง บ่อน้ำร้อนควนแดง บ่อน้ำแร่ที่ท่านสามารถแช่น้ำร้อนผ่อนคลายได้ เสร็จจากการแช่น้ำแร่ เรามุ่งหน้าต่อสู่ พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎา
       นุประดิษฐ์มหิศรภักดี ชมอดีตของเจ้าเมืองตรัง ประวัติความเป็นมาของตรัง สิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่ ถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก ต่อด้วยชมความเก่าแก่ของสถานีรถไฟ
       กันตัง สถานีสุดท่้ายของภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ "ชิโนโปรตุกีส" แวะชมต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ขากลับแวะสะพานยอดไม้ 
16.30 น.      ส่งท่านกลับยังโรงแรมธรรมรินทร์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 

                  (สำหรับมื้อเย็นลูกค้าสามารถรับประทานตามอัธยาศัย ซึ่งตอนกลางคืนมีร้านอาหารมากให้ท่านเลือก มื้อเย็นลูกค้าจ่ายเอง) ร้านแกงส้ม

                  ร้านสุดาพร บ้านสุวิมล ข้าวต้มพุ้ย ตลาดกลางคืน(เซ็นเตอร์พ้อย) ถนนคนเดิน(เฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หน้าสถานีรถไฟ)

 

วันที่ 2      ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เกาะม้า
08.00 น.      (ลูกค้ารับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ลูกค้าจ่ายเอง ) 
09.00 น.      ขึ้นรถที่เตรียมไว้เดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือปากเมง ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที เตรียมพร้อมสำหรับขี้นเรือ
09.30 น.      ขึ้นเรือเดินทางสู่เกาะมุก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ถ้ำมรกต สนุกสนานกับการลอยตัวเข้าชมถ้ำมรกต (Unseen in Thailand ) พร้อมค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ
       ซึ่งมีประวัติอยู่ภายในถ้ำ ขณะที่ลอยตัวเข้าไปถ้ำ จะได้เห็นความสวยงามของสีเขียมมรกต  จากนั้นเดินทางสู่ เกาะกระดาน เกาะกระดานเป็นเกาะ
       ที่สวยที่สุดในหมู่เกาะทะเลตรัง น้ำใส หาดทรายขาว ให้ท่านลงเล่นน้ำ ดูปะการัง ซึ่งเกาะแห่งนี้ เป็นที่แต่งงานใต้น้ำของจังหวัดตรัง ท่านจะเห็นปะการัง
       ปลาดาวขนาดใหญ่ หลากสีสัน พร้อมสัมผัสหาดทรายที่ขาวเนียนละเอียด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับท่าเรือครับ
12.00 น.      รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือแบบบุฟเฟ่ รับประทานแสนอร่อยจากครัวถูกหลักอนามัย พร้อมของว่าง ชา กาแฟ ตลอดทริป
13.30 น.      เกาะเชือก เป็นเกาะหินปูนตั้งคู่กันสองเกาะ ซึ่งเป็นแหล่งปะการังน้ำตื่นที่สวยงามของจังหวัดตรัง ท่านจะได้ชมความงานของปะการังแข็งและปะการังอ่อนหลาย
       หลากสี ฝูงปลามากมายให้ท่านชม
       เกาะม้าเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับเกาะเชือกแต่อยู่ในเขตน่านน้ำของจังหวัดกระบี่ ปะการังที่นี่โดยรอบเกาะสวยมากครับ ล้อมรอบโดยปะการังแข็งและปะการังอ่อน บน
       เกาะจะมี ค้างคาวแม่ไก่ ที่คอยส่งเสียง อยู่ด้านบน เกาะม้า มองจากบนเรือ แล้วดูคล้ายกับ ม้า หรือ ม้าหมากรุก จึงเป็นที่มาของเกาะม้า ท่านสามารถลงเล่นน้ำ
       ให้อาหารฝูงปลา ตกปลาหมึกได้ที่นี่
16.30 น.      เดินทางถึงท่าเรือ ปากเมง อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อ รถรับเดินทางกลับตัวเมืองตรัง สถานีรถไฟ (ลูกค้าขึ้นเครื่อง จ่ายเพิ่มคนละ 100 บาท)

 

 


 

สถานที่เที่ยว      ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะม่้า ตัวเมืองตรัง
ระยะเวลา      2 วัน 1 คืน
ที่พัก      โรงแรมธรรมรินทร์
ราคาผู้ใหญ่      2,500 บาท / ท่าน
ราคาเด็ก      ลด 20 % จากราคาผู้ใหญ่ ( 2,000 บาท )
รห้สแพ็คเกจ      PRO 001

 

หมายเหตุ  

  ราคานี้ใช้ได้ถึง 30 พฤษภาคม 2559

  แพ็คเกจนี้ เหมาะสำหรับ ลูกค้าที่ออกจากตัวเมือง ก่อน 09.00 น.
  เรือที่ใช้เป็นขนาด 30 / 80 / 100 และ 120 ที่นั่ง
  ห้ามนำสุนัข และ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประสมของหมู ขึ้นเรือ
  โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลง ตามสภาพอากาศ โดยมิแจ้งล่วงหน้า
  จุดดำน้ำแต่ละเกาะ อาจเปลี่ยนแปลงตามอากาศและน้ำขึ้นลง
  บนเรือจะมีไกค์ดูแลท่านตลอดการเดินทางของแพ็คเกจ
  สำหรับลูกค้าที่ว่ายน้ำไม่เป็น กรุณาแจ้งไกค์ ก่อนลงน้ำ
  ขึ้นเรือลูกค้าต้องใส่ชูชีพทันที และเรียกขอเสื้อชูชีพจากไกค์
  กรุณาฟังและปฎิบัติตามคำแนะนำของไกค์
  ไกค์จะเป็นผู้นำพากล้อง อุปกรณ์ถ่ายเข้าถ้ำมรกต โดยที่ลูกค้าสมัครใจยินยอม ทางทัวร์จะไม่รับผิดใดๆ หากอุปกรณ์เสียหาย
กรุณาแจ้งโรคประจำตัว การแพ้อาหารของท่านให้เราทราบด้วย
หากยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน
โปรแกรมนี้ เปลี่ยนแปลงสลับวันได้ตามลูกค้า

 


 

  

โรงแรมธรรมรินทร์ ตั้งอยู่กลางใจเมืองเลยครับ ใกล้สถานีรถไฟ ใกล้ตลาดสด ใกล้ถนนคนเดิน ใกล้ของกินมากมาย จึงเหมาะนะครับสำหรับแพ็คเก็จตัวนี้ โรงแรมนี้เปิดมานานแล้วนะครับ แต่ห้องพักใหม่และสะอาดครับ เหมาะๆ สำหรับอยากประหยัดและเที่ยวคุ้ม ห้องพัก มีแบบเตียงคู่นะครับ ถึงแม้ว่าโรงแรมนี้จะเปิดมานานแล้ว แต่ห้องพักสะอาดและมีการปรับปรุงใหม่หมด อินเตอร์เน็ตฟรี อยู่ที่ Lobby ห้องปรับอากาศ มีทีวี โทรศัพท์พร้อม ที่จอดรถใต้โรงแรมพร้อมยามเฝ้า ถ้าตรงกับศุกร์เสาร์อาทิตย์ เดินลงมาข้างล่าง เลี้ยวขวาไปทางสถานีรถไฟ จะมีถนนคนเดินให้ลูกค้าสนุกกับอาหารมากมาย หรือจะซื้อของฝากก็ได้อย่างสะดวกครับ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น อยู่ใกล้โรงแรมทั้งหมด อาหารทานได้สะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


 

pladao21

* ค่าที่พักโรงแรมธรรมรินทร์ 1 คืน

* ค่าเรือท่องทะเลตรัง

* อาหารเที่ยง

* อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้

* ค่ารถตู้รับสง ค่ารถนำเที่ยว ค่าเรือเข้าถ้ำเลเขากอบ

* อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก เสื้อชูชีพ

* มัคคุเทศก์ ชำนาญพื้นที่

* ค่าธรรมเนียมอุทยาน ( เฉพาะคนไทย )

* ประกันภัย พ.ร.บ เรือ

* ค่ารถตู้รับส่ง วันแรก

 

pladao22

* ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 

* ค่าอาหารเย็น และ อาหารเช้า

* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิล)

* ค่าบริการอื่นๆ เช่น ทิปไกด์ หรือคนขับรถ เป็นต้น

 

pladao7

๐ เกี่ยวกับเวลา : เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้น เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันการจอง

 

๐ เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์ : ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ ยกเว้นที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

 

๐ เกี่ยวกับอาหาร : อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากไม่สามารถทานอาหารชนิดใด หรือต้องการทานมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขนาดทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้

 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้ำขึ้นน้ำลง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป้นสำคัญ

 

 

สำรองการจองได้ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์

โทร : 086-8833219 / 086-3361918

อีเมล์ : andamantns@hotmail.com

line-for-asha-501    

Line TD  : tnsholiday

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร 086-8833219 / 086-3361918
Design By Webunique