แพ็คเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน Enjoy 5

 แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน กระบี่ ทัวร์หมู่เกาะพีพี โดย Speed Boat  ทัวร์เกาะห้อง โดย Speed Boat

 

รายละเอียดมีดังนี้

วันที่ 1      กระบี่ - Night market
--.--     น.

     รถรับที่ลูกค้าที่สนามบิน หรือ บขส.กระบี่ เข้าเช็ดอิน โรงแรมอนันตบุรินทร์ หลังจากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น.       รถรับนำเที่ยว เมืองกระบี่ ถ่ายรูปลานปูดำ เลือกซื้อของฝากที่ตลาด Night market สามารถแวะทานโรตีต้นตำรับที่สี่แยกมนุษย์โบราณ อิสระอาหารค่ำ
       ที่ตลาดโต้รุ่ง ในเมืองกระบี่ ถึงเวลารับกลับดรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2      ทัวร์หมู่เกาะพีพี โดยเรือ Speed Boat 
07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื่อที่1)
08.00 น.      รถรับลูกค้าเดินทางสู่ท่าเรือ
08.30 น.      ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะพีพี ( ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ) 
09.30 น.       นำท่านเที่ยวรอบเกาพีพีเล เกาะหินปูนทีมีความสวยงาม นำเที่ยวชม
       อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรือง The Beach เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเล่นน้ำ
       อ่าวโล๊ะซามะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ณ จุดนี้ท่านสามารถชมปลาตัวโตๆ ได้หลากหลายชนิด ปะการังที่สวยงามและดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนมากมาย
       อ่าวปิเละ ชมทะเลใน ( Lagoon ) พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน
       ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น
12.00 น.      นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ ณ ห้องอาหาร พีพีปริ้นเซส รีสอร์ท หลังอาหารเชิญทุกท่านเดินเล่น
       เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย
14.00 น.      นำท่านลงเรือ Speed Boat นำท่านสู่ อ่าวรันตี (ต้องขึ้นอยู่กับสภาพในอากาศขณะนั้น) ดำน้ำชมปะการัง และฝูงปลานานาชนิดที่สวยงาม 
15.00 น.      นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะสวยที่สุดของ อุทยานหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ซึ่งความสวยงามของเกาะนี้ ททท. ตั้งฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ เชิญท่านพักผ่อนเล่นน้ำ
17.00 น.      เดินทางถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน ส่งกลับโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.      รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย (มื้อที่3)                                                             

 

วันที่ 3      ทัวร์ เกาะห้อง โดยเรือ Speed Boat - เดินทางกลับ
07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื่อที่4)
08.30 น.      รถรับลูกค้าเดินทางสู่ท่าเรือ
09.00 น.      ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะห้อง ( ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ) 
10.30 น.       นำท่านสู่ เกาะผักเบี้ย - เกาะไร่ เกาะที่มีความเงียบสงบ สวยงามด้วยธรรมชาติที่แต่งแต้มสีสันได้อย่างลงตัว โอบล้อมด้วยเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่
       หาดทับแขก เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.00 น.      นำท่านสู่ เกาะลาดิง ( Paradise Island ) เกาะเล็กๆ ที่ถูกซ่อนไว้โดยป่าเกาะ สวยงามด้วยหาดทรายส่วนตัว เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังหน้าหาด หรือ
       จะพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
12.00 น.      นำท่านขึ้น เกาะห้อง ขึ้นอยู่กับอุทยานแห่งชาติ ธารโบกขรณี เกาะน้อยใหญ่มากกว่า 30 เกาะ ได้รับชื่อว่าเป็นป่าเกาะแห่งอันดามัน และที่เกาะนี้ยังได้รับรางวัลชายหาด
       ระดับ 5 ดาว จาก ททท.ด้วย บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก (มื้อที่5) ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัดให้ทุกท่าน
       ได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาสัย
15.00 น.      เดินทางถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ ส่งกลับโรงแรม ขนสัมภาระ แวะซื้อของฝาก จากนั้นส่งที่สนามบิน หรือ บขส.กระบี่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


 

อัตราค่าบริการ / ท่าน
ราคานี่เริ่มตั้งแต่ 17 เมษายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559
ประเภทห้องพัก พักคู่ พักเดี่ยว ผุ้ใหญ่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง หมายเหตุ
Superior Room 4,190 - 5,190 - 4,190 - 3,890 - 3,500 - -
Deluxe Pool View 4,690 - 6,190 - 4,190 - 3,890 - 3,500 - -
Deluxe Pool Acces 5,190 - 7,190 - 4,190 - 3,890 - 3,500 -

 


 

อัตราค่าบริการ / ท่าน
ราคานี่เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 ฑฤศจิกายน 2559
ประเภทห้องพัก พักคู่ พักเดี่ยว ผุ้ใหญ่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง หมายเหตุ
Superior Room 4,690 - 5,690 - 4,690 - 4,390 - 4,000 - -             

 


 

อัตราค่าบริการ / ท่าน
ราคานี่เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560  ( ยกเว้น 25 ธ.ค. - 10 ม.ค. )
ประเภทห้องพัก พักคู่ พักเดี่ยว ผุ้ใหญ่เสริมเตียง เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง หมายเหตุ
Superior Room 5,190 - 6,190 - 5,190 - 4,890 - 4,500 - -             

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

pladao21

* ค่าที่พักโรงแรมอนันตบรินทร์ อ่าวนาง 2 คืน 

* ค่าหมู่เกาะพีพี Speed Boat

* ค่าทัวร์เกาะห้อง Speed Boat

* อาหาร 5 มื้อ ตามรายการ

* อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้

* อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก เสื้อชูชีพ

* มัคคุเทศก์ ชำนาญพื้นที่

* ค่าธรรมเนียมอุทยาน ( เฉพาะคนไทย )

* ประกันภัย พ.ร.บ เรือ

* ค่ารถตู้รับส่ง ตามโปรแกรม

 

pladao22

* ค่าธรรมเนียมอุทยานต่างชาติ 

* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิล)

* ค่าบริการอื่นๆ เช่น ทิปไกด์ หรือคนขับรถ เป็นต้น

 

pladao7

๐ เกี่ยวกับเวลา : เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้น เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันการจอง

 

๐ เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์ : ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ ยกเว้นที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

 

๐ เกี่ยวกับอาหาร : อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากไม่สามารถทานอาหารชนิดใด หรือต้องการทานมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขนาดทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้

 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้ำขึ้นน้ำลง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป้นสำคัญ

 

 

สำรองการจองได้ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์

โทร : 086-8833219 / 095-9481299

อีเมล์ : tns_holiday@hotmail.com

line-for-asha-501    

Line ID  : tnsholiday

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร 086-8833219 / 086-3361918
Design By Webunique