เดย์ทัวร์ภูเก็ต 1 วัน

ทัวร์ภูเก็ต 1 วัน ไปเช้า เย็นกลับ

ภูเก็ต เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพ 863 กม. เป็นเกาะเดียวที่มีฐานะเป็นจังหวัด คำว่าภูเก็ตมาจาก ภูเก็จ ซึ่งมีความหมายว่าภูเขาแก้ว ได้รับสมญานามว่า มุกงามของไทย เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณ เคยเป็นดินแดนแห่งเศรษฐีเหมืองแร่ดีบุก มีแร่ดีบุกมากสุดในประเทศไทย ซึ่งการขุดแร่ดีบุกที่ภูเก็ต มีประวัติความเป็นมา 500 ปีแล้ว นอกจากนี้ยังมีการ ปลูกยางพารา ทำสวนมะพร้าว สวนผลไม้ และทำการประมง ในตัวเมืองภูเก็ตยังสามารถพบตึกสมัยเก่าแบบยุโรปที่ยังคงได้รับการรักษาไว้ ภูเก็ตเป็นเกาะที่สวยงาม มีชายทะเล และขุนเขาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง มีเกาะบริเวณรายรอบถึง 39 เกาะ มีเนื้อที่ 543 ตร.กม. เล็กที่สุดในภาคใต้ มีอณาเขตติดต่อกับพังงาทางด้านทิศเหนือที่ช่องปากพระซึ่งกว้างประมาณ 490 เมตร มีสะพานสารสินเชื่อมระหว่างท่าฉัตรชัยของภูเก็ตกับท่านุ่นของพังงายาว 660 เมตร

ประชากรของจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นคนไทย นอกนั้นมีชาวมาลายู แขก ซิกซ์ ปาทานกลิงค์กรูซ่า ชาวเล และชาวต่างชาติอื่นๆ ภาษาที่ใช้ภูเก็ตมี 2 ภาษา ภาษาไทย ซึ่งใช้ในราชการเป็นภาษากลาง และภาษาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาษาปักษ์ใต้ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง อาชีพของพลเมืองในด้านการเกษตรส่วนใหญ่ทำสวนยางพารา สวนมะพร้าว และสวนผลไม้

 

 โปรแกรมทัวร์ทะเล - หมู่เกาะ

* ทัวร์เกาะพีพี - อ่าวมาหยา + เกาะไข่  โดยเรือเร็ว

* ทัวร์เกาะพีพี + เกาะไม้ไผ่ โดยเรือใหญ่

* ทัวร์เกาะพีพี + เกาะไม้ไผ่ โดยเรือเร็ว

 

 

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร 086-8833219 / 086-3361918
Design By Webunique