เกาะหัวใจมรกต แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน 4 เกาะหัวใจมรกต 3 เกาะระนอง พักที่ระนอง

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน 4 เกาะหัวใจมรกต พักโรงแรมทินิดี ระนอง

 

พิชิตหัวใจมรกตเมียนมาร์ ดำน้ำดูปะการังหมู่เกาะตาฟุ๊ก

   

 

รายละเอียดมีดังนี้

วันแรกของการเดินทาง

08.00 น.      พร้อมกันที่ ท่าเรือแกรนด์ อันดามัน (ระนอง) ผ่านขั้นตอนการทำเอกสารผ่านแดน
08.30 น.      เรือออกจากท่าเรือแกรนด์ อันดามัน (ระนอง) ไปท่าเรือโรงแรมแกรนด์ อันดามัน (เกาะสน พม่า) ผ่านวิธีการด่านตรวจคนเข้าเมือง
09.00 น.      เรือออกจาก ท่าเรือโรงแรมแกรนด์ อันดามัน (เกาะสน พม่า) ล่องทะเลอันดามันผ่านเกาะต่างๆ ของท้องทะเลพม่า บนเรือมีชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น 
       น้ำดื่มบริการตลอดการเดินทาง

10.00 น.

     เดินทางถึง เกาะฮอร์สชู (Horse Shoe Island) เกาะแห่งนี้มีชายหาดที่ขาวสะอาดและโค้งคล้ายกับ เกือกม้า ท่านสามารถเบิกอุปกรณ์ดำน้ำ เดินถ่าย
       ภาพชมธรรมชาติตามแนวชายหาด
11.00 น.      เดินทางถึง เกาะหัวใจมรกต (Cock's Comb Island) หากมองจากมุมสูงจะเป็นรูปหัวใจสีมรกตที่งดงามอย่างมาก ด้านในท่านจะได้พบความงามของต้น
       กัลปังหา ปะการังอ่อนสีสดใสแหวกว่ายท่ามกลาง ฝูงปลากระตัก นับล้านตัว ที่คอยดักกินแพลงก์ตอนอยู่หน้าทางเข้าถ้ำ
       ( ถ้าสภาพคลื่นลมแรงและมีคลื่นสูงจะเปลี่ยนไปดำน้ำเกาะใกล้เคียงแทน )
12.00 น.      เดินทางถึง เกาะตาฟุ๊ก (Dunkin Island) เป็นเกาะที่มีชายหาดขาวสะอาดนุ่มละเอียดท่านสามารถเล่นน้ำหน้าหาด พายเรือเคนู รับประทานอาหารกลางวัน
       และพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 น.      นำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะย่านเชือก (Zedetkyi Island) ที่สุดของจุดดำน้ำตื้น ชมความสวยงามและความหลากหลาย ของปะการังน้ำตื้น อาทิ ปะการัง
       เขากวาง ปะการังผักกาด ปะการังโต๊ะ ปะการังสมอง ปลาการ์ตูนชนิดต่างๆที่สามารถพบเห็นได้อย่างง่ายดาย
15.00 น.      คืนอุปกรณ์ดำน้ำและเดินทางกลับ โรงแรมแกรนด์ อันดามัน (เกาะสน พม่า)
16.00 น.      ถึงท่าเรือ โรงแรมแกรนด์ อันดามัน รับเอกสารผ่านแดนคืนพร้องคูปองอาหารเย็น เช็ดอินเข้าห้องพักพักผ่อน มีบริการซาวน่า สระว่ายน้ำ
17.00 น.      รับประทานอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์ที่ ห้องอาหารวิคทอเรีย แกรนด์อันดามัน พร้องชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก หลังจากนั้นเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า
       ปลอดภาษี (Duty Free Shop) หรือสามารถร่วมสนุก เสี่ยงโชคกับ ห้องเกมส์นานาชาติ ที่ทางโรงแรมมีไว้บริการทุกท่านตลอด 24 ชม.
20.00 น.      ออกเดินทางกลับสุ๋ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง ) 
20.30 น.       ถึงท่าเรือ รถรับเข้าเช็ดอินโรงแรม ทินิดีระนอง พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ของการเดินทาง

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทินิดี ระนอง                                                                                                  
07.30 น.      รถรับจากโรงแรมต่างๆ ในเขตอำเภอเมือง ระนอง
08.30 น.      ถึงศูนย์เรียนรู้ม่วงกลวง รับประทานอาหารว่าง และรับฟังคำบรรยายจากไกด์
09.00 น.      เดินทางถึงท่าเรือบางเบนในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน ลงเรือหางยาว นำท่านออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่เกาะค้างคาว
10.00 น.       ถึงจุดดำน้ำแห่งแรกเกาะค้าวคาว ซึ่งมีปลาทะเลสีสวยมากมายรวมทั้งปลาการ์ตูน และปลาเสือ ปะการังยังสมบูรณ์ บนเกาะเป็นที่อยู่ของฝูงค้าวคาวแม่ไก่
11.30 น.     นำท่านเดินทางต่อไปยังเกาะกำตก (อ่าวเขาควาย ) เป็นเกาะที่มีหาดโค้งจนเกือบติดกันเป็นรูปเขาควาย คล้ายลากูน มีหาดขาว สวยงาม
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะ ( อาหารกล่อง ) และ ซีฟู้ด
14.00 น.      เดินทางถึงเกาะญี่ปุ่น หรือเกาะกำกลาง เป็นเกาะที่มีทรายขาวละเอียดเหมือนแป้ง ซึ่งแต่ก่อนเป็นที่เลี้ยงหอยมุกของชาวญี่ปุ่น
14.30 น.       เรือออกจากเกาะญี่ปุ่น มุ่งหน้ากลับท่าเรือบางเบน
15.30 น.      ถึงศูนย์เรียนรู้ม่วงกลวง และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า พร้อมรับประทานอาหารว่าง
16.15 น.      ออกเดินทางจากศูนย์เรียนรู้ม่วงกลวง กลับที่พัก โรงแรมทินิดี จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3 ของการเดินทาง

07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารวิคทอเรีย หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น.      เช็ดเอ๊าท์ เดินทางกลับโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ
       ******* โปรแกรมทัวร์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ   *******

 

  ราคาและโปรแกรมเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

 


 

สถานที่เที่ยว      ระนอง เกาะสน เกาะคีอกคอม เกาะตาฟุ๊ก เกาะฮอร์สชู เกาะย่านเชือก อ่าวเขาควาย เกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น
ระยะเวลา      3 วัน 2 คืน
ที่พัก      โรงแรม ทินิดี ระนอง
ราคาผู้ใหญ่      7,500 บาท / ท่าน
ราคาเด็ก      6,500 บาท / ท่าน ( อายุ 4 - 11 ปี )
รห้สแพ็คเกจ      3 วัน 2 คืน 4 เกาะหัวใจมรกต 3 เกาะระนอง พักในระนอง

 

หมายเหตุ  

  แพ็คเกจนี้ ต้องถึงท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง)  ก่อน 08.00 น.
  โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลง ตามสภาพอากาศ โดยมิแจ้งล่วงหน้า
  จุดดำน้ำแต่ละเกาะ อาจเปลี่ยนแปลงตามอากาศและน้ำขึ้นลง
  บนเรือจะมีไกค์ดูแลท่านตลอดการเดินทางของแพ็คเกจ
  สำหรับลูกค้าที่ว่ายน้ำไม่เป็น กรุณาแจ้งไกค์ ก่อนลงน้ำ
  ขึ้นเรือลูกค้าต้องใส่ชูชีพทันที และเรียกขอเสื้อชูชีพจากไกค์
  กรุณาฟังและปฎิบัติตามคำแนะนำของไกค์
  กรุณาแจ้งโรคประจำตัว การแพ้อาหารของท่านให้เราทราบด้วย
  หากยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน

 


 

  

 


 

   

  

 


 

pladao21

* ทริปดำน้ำทะเลพม่า 1 วัน ( เรือสปีดโบ๊ท )

* ทริปทัวร์ 3 เกาะระนอง 1 วัน (เรือหางยาว)

* ค่าที่พัก โรงแรม ทินิดี ระนอง 2 คืน

* สิ่งอะนวยความสะดวกต่างๆ ของโรงแรม

* อาหารเช้า 3 มื่อ + อาหารเที่ยง 2 มื้อ + อาหารเย็น 1 มื้อ

* อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้

* ค่าผ่านแดนและค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะ

* อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก เสื้อชูชีพ ผ้าเช็ดตัว

* มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น

* ประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยว

 

pladao22

* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิล)

* ค่าบริการอื่นๆ เช่น ทิปไกด์ หรือคนขับรถ เป็นต้น

 

pladao7

๐ เกี่ยวกับเวลา : เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้น เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันการจอง

 

๐ เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์ : ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ ยกเว้นที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

 

๐ เกี่ยวกับอาหาร : อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากไม่สามารถทานอาหารชนิดใด หรือต้องการทานมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขนาดทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้

 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้ำขึ้นน้ำลง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป้นสำคัญ

 

 

สำรองการจองได้ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์

โทร : 086-8833219 / 095-9481299

อีเมล์ : tns_holiday@hotmail.com

line-for-asha-501    

Line ID  : tnsholiday หรือ naris2918

 

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร 086-8833219 / 086-3361918
Design By Webunique