ทัวร์ภูเก็ต SS 7 ภูเก็ต - หมู่เกาะสิมิรัน

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต ดำน้ำหมู่เกาะสิมิรัน

 รายละเอียดมีดังนี้

วันที่ 1      ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต ( อาหารกลางวัน - ค่ำ )
--.-- น.      เดินทางถึงสนามบิน หรือ บขส.ภูเก็ต ตัวแทนบริษัทรอให้การต้อนรับ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง
        (Unseen Thailand) ผ่านชมอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้เมืองภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธาณะเขาวัง
       นำท่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ ชิโนโปรตุกีส นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทยสะพานหิน สถานตากอากาศของชาวภูเก็ต
 

     รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (มื้อที่1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด

       จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ จากนั้นเดินทางสู่ หาดราไวย์ และ ขึ้นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่
       แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร (มื้อที่2) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 


 

วันที่ 2      ดำน้ำหมู่เกาะสิมิรัน (อาหารเช้า , กลางวัน , เย็น )
       อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)
06.00 น.      รถรับจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา เพื่อลงเรือ Speed Boat เดินทางสู่สวรรค์แห่งทะเลใต้
08.30 น.      เรือออกจาก ท่าเรือทับละมุ มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชสติ หมู่เกาะสิมิรัน โดบเรือ Speed Boat
10.00 น.      ดำน้ำตื้นชมปะการัง และปลาสวยงสมหลากชนิดที่ ฮันนีมูนเบย์ ของเกาะ 5 เดินทางสู่อ่าวเกาะเมี่ยง เกาะ 4 ซึ่งท่านสามารถดำน้ำตื้นบริเวณ ปริ้นเซสเบย์
       สำรวจชมความสวยงามของเกาะ ขึ้นจุดชมวิว หรือ พักผ่อนบนหาดทรายขาว ประดุจแป้ง
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะ 4 (มื้อที่4) ซึ่งเป้นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิรัน
       หลังอาหาร ออกเดินทางต่อสำหรับช่วงบ่าย ดำน้ำตื้นที่ Christmas Polnt เกาะบางงู เกาะ 9 จากนั้นเดินทางสู่ Donald Duck Bay เกาะ 8 เชิญท่าน
       พักผ่อนบนชายหาด หรือ เล่นน้ำชมปะการัง หรือปีนขึ้นจุดชมวิวถ่ายถฃภาพเป็นที่ระลึก หินรูปเรือใบ สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิรัน
15.00 น.      พร้อมกันหน้าอุทยาน กลับขึ้นเรือ เพื่อเดินทางกลับ ท่าเรือทับละมุ
16.00 น.      ถึงท่าเรือทับละมุ นำท่านกลับที่พัก ถึงที่พัก ประมาณ 18.30 น.
19.00 น.      รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตคาร (มื้อที่5)

 


 

วันที่ 3      ภูเก็ต พักผ่อนสบายๆ - เดินทางกลับ
08.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแร(มื้อที่6) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย                       
--.-- น.      รถรับท่านที่โรงแรม ส่งที่สนามบินหรือ บขส.ภูเก็ต เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


หมายเหตุ : ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพิ่มเพียง 1,300 บาท จากราคาตามตารางด้านล่าง 

 


 

อัตราค่าบริการ / ท่าน

 


 

Boat Lagoon Resort

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 28 กพ. 60           6,790 -           3,900 -           900 -
หมายเหตุ : จ่ายเพิ่มห้องละ 800 บาท กรณีเดินทางในช่วง 20 ธค. 59 - 05 มค. 59 และ 28 มค. 60 - 05 กพ. 60

 


 

Metropole Hotel ( Phuket Town )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 20 ธค. 59

          6,290 -

          3,900 -

          650 -
21 ธค. 59 - 10 มค. 60

          6,690 -

          3,900 -

          850 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60           6,290 -

          3,900 -

          650 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60           6,290 -           3,900 -           650 -
หมายเหตุ : เข้าพักวันที่ 29 มค. 60 - 01 กพ. 60 ค่าดิเนอร์ ผู้ใหญ่ 600 บาท เด็ก 300 บาท

 


 

 Days Inn ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,190 -

          3,900 -

          600 -

01 พย. 59 - 22 ธค. 59

          6,790 -

          3,900 -

          900 -

23 ธค. 59 - 10 มค. 60

          7,290 -

          3,900 -

          1,150 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          6,790 -

          3,900 -

          900 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,190 -

          3,900 -

          600 -

 


 

Patong Lodge (  Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31ตค. 59

          6,190 -

          3,900 -

          600 -

01 พย. 59 - 30 พย. 59

          6,290 -

          3,900 -

          650 -

01 ธค. 59 - 24 ธค. 59

          6,790 -

          3,900 -

          900 -

25 ธค. 59 10 มค. 60

          7,790 -

          3,900 -

          1,400 -

11 มค. 60 - 29 กพ. 60

          7,290 -

          3,900 -

          1,150 -

01 มีค. 60 - 31 สค. 60

          6,190 -

          3,900 -

          650 -

 


 

 Aspery ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          5,990 -

          3,900 -

          500 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          7,090 -

          3,900 -

          1,050 -

20 ธค. 59 - 15 มค. 60

          8,290 -

          3,900 -

          1,650 -

16 มค. 60 - 20 เมย. 60

          7,290 -

          3,900 -

          1,050 -

21 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,490 -

          3,900 -

          750 -

 


 

 Amata Resort  ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,190 -

          3,900 -

          600 -

01 พย. 59 - 20 ธค. 59

          6,990 -

          3,900 -

          1000 -

21 ธค. 59 - 10 มค. 60

          8,290 -

          3,900 -

          1,650 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,790 -

          3,900 -

          1350 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,690 -

          3,900 -

          850 -

 


 

Ibis ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,290 -

          3,900 -

          650 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          7,290 -

          3,900 -

          1,150 -

20 ธค. 59 - 14 มค. 60

          8,390 -

          3,900 -

          1,700 -

15 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,490 -

          3,900 -

          1,250 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,290 -

          3,900 -

          650 -

 


 

 Patong Resort  ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,790 -

          3,900 -

          850 -

01 พย. 59 - 20 ธค. 59

          7,290 -

          3,900 -

          1,150 -

21 ธค. 59 - 15 มค. 60

          8,090 -

          3,900 -

          1,550 -

16 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,290 -

          3,900 -

          1,150 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,690 -

          3,900 -

          850 -

 


 

The Lunar  ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,790 -

          3,900 -

          900 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          7,090 -

          3,900 -

          1,050 -

20 ธค. 59 - 15 มค. 60

          7,990 -

          3,900 -

          1,500 -

16 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,090 -

          3,900 -

          1,050 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,890 -

          3,900 -

          950 -

 


 

Patong Paragon Resaot ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 20 ธค. 59

          7,290 -

          3,900 -

          1,100 -
21 ธค. 59 - 10 มค. 60

          8,790 -

          3,900 -

          1,900 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60           7,790 -

          3,900 -

          1,400 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60           7,190 -           3,900 -           1,100 -
หมายเหตุ : กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธ.ค. 59 ผู้ใหญ่ 5,000 บาท เด็ก 2,500 บาท

 


 

Phuket Island View Resort   ( Karon Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,290 -

          3,900 -

          650 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          7,890 -

          3,900 -

          1,450 -

20 ธค. 59 - 31 มค. 60

         -

          -

          -

21 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,890 -

          3,900 -

          1,450 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,590 -

          3,900 -

          800 -

 


 

Phuket Ocean Resort  ( Karon Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,290 -

          3,900 -

          650 -

01 พย. 59 - 26 ธค. 59

          6,890 -

          3,900 -

          1,450 -

27 ธค. 59 - 10 มค. 60

          9,190 -

          3,900 -

          2,100 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          8,190 -

          3,900 -

          1,600 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,290 -

          3,900 -

          650 -

หมายเหตุ : กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธ.ค. 59 ผู้ใหญ่ 1,150 บาท เด็ก 575 บาท

 


 

Sugar Marina Art  ( Karon Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,390 -

          3,900 -

          700 -

01 พย. 59 - 23 ธค. 59

          7,190 -

          3,900 -

          1,100 -

24 ธค. 59 - 10 มค. 60

          8,990 -

          3,900 -

          2,000 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,590 -

          3,900 -

          1,300 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,590 -

          3,900 -

          800 -

 


 

Woraburi Resort   ( Karon Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,490 -

          3,900 -

          750 -

01 พย. 59 - 20 ธค. 59

          7,990 -

          3,900 -

          1,500 -

21 ธค. 59 - 10 มค. 60

         -

          -

          -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,490 -

          3,900 -

          1,250 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,490 -

          3,900 -

          750 -

 


 

The Beach Height Resort  ( Kata Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,190 -

          3,900 -

          600 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          7,190 -

          3,900 -

          1,100 -

20 ธค. 59 - 20 มค. 60

          8,190 -

          3,900 -

          1,600 -

21 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,190 -

          3,900 -

          1,100 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,190 -

          3,900 -

          600 -

 


 

Ibia Kata Beach  ( Kata Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,190 -

          3,900 -

          600 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          7,290 -

          3,900 -

          1,150 -

20 ธค. 59 - 14 มค. 60

          8,790 -

          3,900 -

          1,900 -

15 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,490 -

          3,900 -

          1,250 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,290 -

          3,900 -

          650 -

 


 

Sugar Marina Fasion  ( Kata Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,490 -

          3,900 -

          750 -

01 พย. 59 - 23 ธค. 59

          7,290 -

          3,900 -

          1,150 -

24 ธค. 59 - 10 มค. 60

          8,990 -

          3,900 -

          2,000 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,790 -

          3,900 -

          1,350 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,690 -

          3,900 -

          850 -

 


 

Sugar Palm Grand Hillside  ( Kata Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,490 -

          3,900 -

          750 -

01 พย. 59 - 23 ธค. 59

          8,190 -

          3,900 -

          1,600 -

24 ธค. 59 - 10 มค. 60

          9,390 -

          3,900 -

          2,200 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          8,390 -

          3,900 -

          1,700 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,590 -

          3,900 -

          800 -

หมายเหตุ : กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธ.ค. 59 ผู้ใหญ่ 4,500 บาท เด็ก 2,250 บาท

 


 

pladao21

* ค่าที่พักที่ท่านเลือก 2 คืน รวมอาหารเช้า

* ค่าทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อมอาหารเที่ยง และค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุ

* ค่าทัวร์หมู่เกาะสิมิรันโดยเรือ Speed Boat พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ดำผิวน้ำ 

* อาหารตามรายการรวมทั้งหมด 6 มื้อ (เช้า 2 / เที่ยง 2 / เย็น 2 )

* ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท

* มัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง

* ค่ารถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบินภูเก้ต - โรงแรม

 

pladao22

* ตั๋วเครื่องบิน

* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิล)

* ค่าบริการอื่นๆ เช่น ทิปไกด์ หรือคนขับรถ เป็นต้น

 

pladao7

๐ เกี่ยวกับเวลา : เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้น เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันการจอง

 

๐ เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์ : ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ ยกเว้นที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

 

๐ เกี่ยวกับอาหาร : อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากไม่สามารถทานอาหารชนิดใด หรือต้องการทานมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขนาดทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้

 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้ำขึ้นน้ำลง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป้นสำคัญ

 

 

สำรองการจองได้ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์

โทร : 086-8833219 / 082-4516667

อีเมล์ : tns_holiday@hotmail.com

line-for-asha-501    

Line ID  : tnsholiday และ naris2918

 

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร 086-8833219 / 086-3361918
Design By Webunique