ทัวร์ภูเก็ต SS 2 ภูเก็ต - กระบี่ - พังงา

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต เที่ยวทะเลกระบี่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี

 รายละเอียดมีดังนี้

วันที่ 1      ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต - ชมภูเก็ตแฟนตาซี ( อาหารกลางวัน - ค่ำ )
--.-- น.      เดินทางถึงสนามบิน หรือ บขส.ภูเก็ต ตัวแทนบริษัทรอให้การต้อนรับ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง
        (Unseen Thailand) ผ่านชมอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้เมืองภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธาณะเขาวัง
       นำท่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ ชิโนโปรตุกีส นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทยสะพานหิน สถานตากอากาศของชาวภูเก็ต
 

     รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (มื้อที่1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด

       จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ จากนั้นเดินทางสู่ หาดราไวย์ และ ขึ้นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่
       แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร (มื้อที่2) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 


 

วันที่ 2      ทัวร์ ทะเลกระบี่ เกาะปอดะ - อ่าวถ้ำพระนาง - หาดไร่เลย์ - ทะเลแหวก  ( อาหารเช้า , กลางวัน , เย็น )
06.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่3)
07.30 น.      รถรับท่านที่โรงแรม นำท่านสู่ ท่าเรือรัษฎา
08.30 น.      เรือออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ กระบี่ โดยเรือ Ao Nang Princess
10.15 น.      เรือนำท่านถึงหาดนพรัตน์ธารา จ.กระบี่ เปลี่ยนเป็นเรือ Speed Boat เพื่อนำชมทัศนียภาพ อันงดงามของทะเลยามน้ำลด เห็นเป็นสันทรายเชื่อมระหว่าง
       เกาะทับและเกาะไก่ อันเป็นที่มาของทะเลแหวก หนึ่งใน Unseen Thailand เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ ที่เกาะไก่ และเกาะปอดะ
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ที่ อ่าวไร่เลย์ (มื้อที่4) ท่ามกลางหน้าผาสูงตะหง่านแหล่งกิจกรรมของนักปีนเขา หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
       ต่อจากนั้นเดินทางต่อไปยัง อ่าวถ้ำพระนาง ให้ท่านได้เล่นน้ำสัมผัสความใสสะอาดของผืนทราย บริการผลไม่ น้ำดื่ม จากนั้นเดินทางกลับภูเก็ต
       เดินทางถึงท่าเรือรัษฎา นำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.      รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่5) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 


 

วันที่ 3      ล่องอ่าวพังงา - เขาพิงกัน - ถ้ำลอด - เกาะปันหยี ( อาหารเช้า, เที่ยง )
07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6) และกรุณาเก็บกระเป๋า เตรียมตัวเช็ดเอ๊าท์ จากโรงแรม
       รถรับท่านที่โรงแรมเดินทางสู่ จังหวัดพังงา เพื่อนำท่านล่องเรือชมความงามของ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น กุ๊ยหลินน้อย
       อันเนื่องมาจากความงดงามของเกาะและภูเขารูปทรงต่างๆ เหมือนเช่นในประเทศจีน ชม เขาหมาจู, เขาช้าง, ถ้ำลอด ที่สวยงามด้วยหินงอก หินย้อย
       ชมลายพระหัตถ์ บน เขาพิงกัน ถ่ายรูปกับเขาตะปู ซึ่งเป็นฉากในภาพยนต์ James Bond จนได้รับฉายาว่า James Bons Island จากนั้นนำขึ้นชม
       ชุมชนชาวไทยมุสลิม ที่ปลูกสร้างบ้านเรือน บนน้ำที่เกาะปันหยี
       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอันดามัน ซีฟู้ด (มื้อที่7) ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ริมน้ำ หลังอาหารเชิญท่านเดินชมหมู่บ้านเกาะปันหยี 
       ที่สร้างบ้านเรือน อยู่กลางน้ำ เลือกซื้อของฝาก อาทิ กุ้งแห้ง กะปิ อาหารทะเลตากแห้ง เป้นต้น
       จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภูเก้ต เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


หมายเหตุ :
ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพิ่มเพียง 1,300 บาท จากราคาตามตารางด้านล่าง

 


 

อัตราค่าบริการ / ท่าน

 


 

Boat Lagoon Resort

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 28 กพ. 60           6,890 -           4,200 -           900 -
หมายเหตุ : จ่ายเพิ่มห้องละ 800 บาท กรณีเดินทางในช่วง 20 ธค. 59 - 05 มค. 59 และ 28 มค. 60 - 05 กพ. 60

 


 

Metropole Hotel ( Phuket Town )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 20 ธค. 59

          6,390 -

          4,200 -

          650 -
21 ธค. 59 - 10 มค. 60

          6,790 -

          4,200 -

          850 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60           6,390 -

          4,200 -

          650 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60           6,390 -           4,200 -           650 -
หมายเหตุ : เข้าพักวันที่ 29 มค. 60 - 01 กพ. 60 ค่าดิเนอร์ ผู้ใหญ่ 600 บาท เด็ก 300 บาท

 


 

 Days Inn ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,290 -

          4,200 -

          600 -

01 พย. 59 - 22 ธค. 59

          6,890 -

          4,200 -

          900 -

23 ธค. 59 - 10 มค. 60

          7,390 -

          4,200 -

          1,150 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          6,890 -

          4,200 -

          900 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,290 -

          4,200 -

          600 -

 


 

Patong Lodge (  Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31ตค. 59

          6,290 -

          4,200 -

          600 -

01 พย. 59 - 30 พย. 59

          6,390 -

          4,200 -

          650 -

01 ธค. 59 - 24 ธค. 59

          6,890 -

          4,200 -

          900 -

25 ธค. 59 10 มค. 60

          7,890 -

          4,200 -

          1,400 -

11 มค. 60 - 29 กพ. 60

          7,390 -

          4,200 -

          1,150 -

01 มีค. 60 - 31 สค. 60

          6,290 -

          4,200 -

          650 -

 


 

 Aspery ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,090 -

          4,200 -

          500 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          7,190 -

          4,200 -

          1,050 -

20 ธค. 59 - 15 มค. 60

          8,390 -

          4,200 -

          1,650 -

16 มค. 60 - 20 เมย. 60

          7,190 -

          4,200 -

          1,050 -

21 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,590 -

          4,200 -

          750 -

 


 

 Amata Resort  ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,290 -

          4,200 -

          600 -

01 พย. 59 - 20 ธค. 59

          7,090 -

          4,200 -

          1000 -

21 ธค. 59 - 10 มค. 60

          8,390 -

          4,200 -

          1,650 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,790 -

          4,200 -

          1350 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,790 -

          4,200 -

          850 -

 


 

Ibis ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,390 -

          4,200 -

          650 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          7,390 -

          4,200 -

          1,150 -

20 ธค. 59 - 14 มค. 60

          8,490 -

          4,200 -

          1,700 -

15 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,590 -

          4,200 -

          1,250 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,390 -

          4,200 -

          650 -

 


 

 Patong Resort  ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,790 -

          4,200 -

          850 -

01 พย. 59 - 20 ธค. 59

          7,390 -

          4,200 -

          1,150 -

21 ธค. 59 - 15 มค. 60

          8,190 -

          4,200 -

          1,550 -

16 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,390 -

          4,200 -

          1,150 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,790 -

          4,200 -

          850 -

 


 

The Lunar  ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,890 -

          4,200 -

          900 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          7,190 -

          4,200 -

          1,050 -

20 ธค. 59 - 15 มค. 60

          8,090 -

          4,200 -

          1,500 -

16 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,190 -

          4,200 -

          1,050 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,990 -

          4,200 -

          950 -

 


 

Patong Paragon Resaot ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 20 ธค. 59

          7,290 -

          4,200 -

          1,100 -
21 ธค. 59 - 10 มค. 60

          8,790 -

          4,200 -

          1,900 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60           7,890 -

          4,200 -

          1,400 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60           7,290 -           4,200 -           1,100 -
หมายเหตุ : กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธ.ค. 59 ผู้ใหญ่ 5,000 บาท เด็ก 2,500 บาท

 


 

Phuket Island View Resort   ( Karon Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,390 -

          4,200 -

          650 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          7,990 -

          4,200 -

          1,450 -

20 ธค. 59 - 31 มค. 60

         -

          -

          -

21 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,990 -

          4,200 -

          1,450 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          5,790 -

          4,200 -

          800 -

 


 

Phuket Ocean Resort  ( Karon Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,390 -

          4,200 -

          650 -

01 พย. 59 - 26 ธค. 59

          7,990 -

          4,200 -

          1,450 -

27 ธค. 59 - 10 มค. 60

          9,290 -

          4,200 -

          2,100 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          8,290 -

          4,200 -

          1,600 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,390 -

          4,200 -

          650 -

หมายเหตุ : กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธ.ค. 59 ผู้ใหญ่ 1,150 บาท เด็ก 575 บาท

 


 

Sugar Marina Art  ( Karon Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          5,590 -

          4,200 -

          700 -

01 พย. 59 - 23 ธค. 59

          7,290 -

          4,200 -

          1,100 -

24 ธค. 59 - 10 มค. 60

          9,090 -

          4,200 -

          2,000 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,690 -

          4,200 -

          1,300 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          5,790 -

          4,200 -

          800 -

 


 

Woraburi Resort   ( Karon Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          5,690 -

          4,200 -

          750 -

01 พย. 59 - 20 ธค. 59

          8,090 -

          4,200 -

          1,500 -

21 ธค. 59 - 10 มค. 60

         -

          -

          -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,590 -

          4,200 -

          1,250 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          5,690 -

          4,200 -

          750 -

 


 

The Beach Height Resort  ( Kata Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,290 -

          4,200 -

          600 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          7,290 -

          4,200 -

          1,100 -

20 ธค. 59 - 20 มค. 60

          8,290 -

          4,200 -

          1,600 -

21 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,290 -

          4,200 -

          1,100 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,290 -

          4,200 -

          600 -

 


 

Ibia Kata Beach  ( Kata Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,290 -

          4,200 -

          600 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          7,390 -

          4,200 -

          1,150 -

20 ธค. 59 - 14 มค. 60

          8,890 -

          4,200 -

          1,900 -

15 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,590 -

          4,200 -

          1,250 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,390 -

          4,200 -

          650 -

 


 

Sugar Marina Fasion  ( Kata Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          5,690 -

          4,200 -

          750 -

01 พย. 59 - 23 ธค. 59

          7,390 -

          4,200 -

          1,150 -

24 ธค. 59 - 10 มค. 60

          9,090 -

          4,200 -

          2,000 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,790 -

          4,200 -

          1,350 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          5,890 -

          4,200 -

          850 -

 


 

Sugar Palm Grand Hillside  ( Kata Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          5,690 -

          4,200 -

          750 -

01 พย. 59 - 23 ธค. 59

          8,290 -

          4,200 -

          1,600 -

24 ธค. 59 - 10 มค. 60

          9,490 -

          4,200 -

          2,200 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          8,490 -

          4,200 -

          1,700 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          5,790 -

          4,200 -

          800 -

หมายเหตุ : กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธ.ค. 59 ผู้ใหญ่ 4,500 บาท เด็ก 2,250 บาท

 


 

pladao21

* ค่าที่พักที่ท่านเลือก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

* ค่าทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อมอาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร

* ค่าทัวร์ล่องอ่าวพังงา-เขาตะปู พร้อมอาหารเที่ยง บนเกาะปันหยี

* ค่าทัวร์กระบี่ทะเลแหวก พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ดำน้ำ 

* อาหารตามรายการรวมทั้งหมด 7 มื้อ (เช้า 2 / เที่ยง 3 / เย็น 2 )

* ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1000000 บาท

* มัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง

* ค่ารถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบินภูเก้ต - โรงแรม

 

pladao22

* ตั๋วเครื่องบิน

* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิล)

* ค่าบริการอื่นๆ เช่น ทิปไกด์ หรือคนขับรถ เป็นต้น

 

pladao7

๐ เกี่ยวกับเวลา : เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้น เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันการจอง

 

๐ เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์ : ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ ยกเว้นที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

 

๐ เกี่ยวกับอาหาร : อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากไม่สามารถทานอาหารชนิดใด หรือต้องการทานมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขนาดทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้

 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้ำขึ้นน้ำลง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป้นสำคัญ

 

 

สำรองการจองได้ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์

โทร : 086-8833219 / 082-4516667

อีเมล์ : tns_holiday@hotmail.com

line-for-asha-501    

Line ID  : tnsholiday และ naris2918

 

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร 086-8833219 / 086-3361918
Design By Webunique