ทัวร์ภูเก็ต SS 10 ภูเก็ต - เกาะราชา - เกาะเฮ

 ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต ดำน้ำ 2 เกาะ เกาะราชา และ เกาะเฮ รวมอาหารทุกมื้อ

 รายละเอียดมีดังนี้

วันที่ 1      ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต ( อาหารกลางวัน - ค่ำ )
--.-- น.      เดินทางถึงสนามบิน หรือ บขส.ภูเก็ต ตัวแทนบริษัทรอให้การต้อนรับ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง
        (Unseen Thailand) ผ่านชมอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้เมืองภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธาณะเขาวัง
       นำท่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ ชิโนโปรตุกีส นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทยสะพานหิน สถานตากอากาศของชาวภูเก็ต
 

     รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (มื้อที่1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด

       จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ จากนั้นเดินทางสู่ หาดราไวย์ และ ขึ้นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่
       แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร (มื้อที่2) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 


 

วันที่ 2      ดำน้ำเกาะราขา - เกาะเฮ (อาหารเช้า , กลางวัน , เย็น )
       อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)
08.00 น.      รถรับจากโรงแรม นำท่านสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง เพื่อเดินทางสู่เกาะราชา โดยเรือ Speed Boat
09.00 น.      เรือออกจาก ท่าเรือมุ่งหน้าสู่เกาะราชา ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต โดยใช้เวลาเดินทาง 30 นาที
09.30 น.      เรือนำท่านถึงเกาะราชา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับหาดทรายขาว และ น้ำทะเลใส ของ หาดปาตก 
10.30 น.       นำท่านสู่ หาดคอนแค ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการัง และ ฝูงปลาสวยงามมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ หาดทือ และพาดำน้ำอีกรอบ ที่ หาดสยาม แหล่ง
       ชมปะการังที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง
       อาหารกลางวันบริเวณ เกาะราชาใหญ่ (มื้อที่4)
14.00 น.       เรือนำท่านออกจากเกาะราชาใหญ่ มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการดำน้ำอีกรอบ
15.30 น.      เดินทางกลับภูเก็ต ถึงท่าเรือรถรับกลับที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.      รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตคาร (มื้อที่5)

 


 

วันที่ 3      ภูเก็ต พักผ่อนสบายๆ - เดินทางกลับ
08.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแร(มื้อที่6) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย                       
--.-- น.      รถรับท่านที่โรงแรม ส่งที่สนามบินหรือ บขส.ภูเก็ต เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


หมายเหตุ : ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพิ่มเพียง 1,300 บาท จากราคาตามตารางด้านล่าง 

 


 

อัตราค่าบริการ / ท่าน

 


 

Boat Lagoon Resort

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย.  - 28 กพ.            5,590 -           2,900 -           900 -
หมายเหตุ : จ่ายเพิ่มห้องละ 800 บาท กรณีเดินทางในช่วง 20 ธค.  - 05 มค.  และ 28 มค.  - 05 กพ. 

 


 

Metropole Hotel ( Phuket Town )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 ก.ย.  - 20 ธ.ค. 

          5,090 -

          2,900 -

          650 -
21 ธ.ค.  - 10 ม.ค. 

          5,490 -

          2,900 -

          850 -

11 ม.ค.  - 31 มี.ค.            5,090 -

          2,900 -

          650 -

01 เม.ย.  - 31 ต.ค.            5,090 -           2,900 -           650 -
หมายเหตุ : เข้าพักวันที่ 29 มค.  - 01 กพ.  ค่าดิเนอร์ ผู้ใหญ่ 600 บาท เด็ก 300 บาท

 


 

 Days Inn ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 ก.ย.  - 31 ต.ค. 

          4,990 -

          2,900 -

          600 -

01 พ.ย.  - 22 ธ.ค. 

          5,590 -

          2,900 -

          900 -

23 ธ.ค.  - 10 ม.ค. 

          6,090 -

          2,900 -

          1,150 -

11 ม.ค.  - 31 มี.ค. 

          5,590 -

          2,900 -

          900 -

01 เม.ย.  - 31 ต.ค. 

          4,990 -

          2,900 -

          600 -

 


 

Patong Lodge (  Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 ก.ย.  - 31ต.ค. 

          4,990 -

          2,900 -

          600 -

01 พ.ย.  - 30 พ.ย. 

          5,090 -

          2,900 -

          650 -

01 ธ.ค.  - 24 ธ.ค. 

          5,590 -

          2,900 -

          900 -

25 ธ.ค.  - 10 ม.ค. 

          6,590 -

          2,900 -

          1,400 -

11 ม.ค.  - 29 ก.พ. 

          6,090 -

          2,900 -

          1,150 -

01 มี.ค.  - 31 ส.ค. 

          4,990 -

          2,900 -

          650 -

 


 

 Aspery ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 ก.ย.  - 31 ต.ค. 

          4,790 -

          2,900 -

          500 -

01 พ.ย.  - 19 ธ.ค. 

          5,890 -

          2,900 -

          1,050 -

20 ธ.ค.  - 15 ม.ค. 

          7,090 -

          2,900 -

          1,650 -

16 ม.ค.  - 20 เม.ย. 

          5,890 -

          2,900 -

          1,050 -

21 เม.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,290 -

          2,900 -

          750 -

 


 

 Amata Resort  ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 ก.ย.  - 31 ต.ค. 

          4,990 -

          2,900 -

          600 -

01 พ.ย.  - 20 ธ.ค. 

          5,790 -

          2,900 -

          1000 -

21 ธ.ค.  - 10 ม.ค. 

          7,090 -

          2,900 -

          1,650 -

11 ม.ค.  - 31 มี.ค. 

          6,490 -

          2,900 -

          1350 -

01 เม.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,490 -

          2,900 -

          850 -

 


 

Ibis ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 ก.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,090 -

          2,900 -

          650 -

01 พ.ย.  - 19 ธ.ค. 

          6,090 -

          2,900 -

          1,150 -

20 ธ.ค.  - 14 ม.ค. 

          7,190 -

          2,900 -

          1,700 -

15 ม.ค.  - 31 มี.ค. 

          6,290 -

          2,900 -

          1,250 -

01 เม.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,090 -

          2,900 -

          650 -

 


 

 Patong Resort  ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 ก.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,490 -

          2,900 -

          850 -

01 พ.ย.  - 20 ธ.ค. 

          6,090 -

          2,900 -

          1,150 -

21 ธ.ค.  - 15 ม.ค. 

          6,890 -

          2,900 -

          1,550 -

16 ม.ค.  - 31 มี.ค. 

          6,090 -

          2,900 -

          1,150 -

01 เม.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,490 -

          2,900 -

          850 -

 


 

The Lunar  ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 พ.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,590 -

          2,900 -

          900 -

01 พ.ย.  - 19 ธ.ค. 

          5,890 -

          2,900 -

          1,050 -

20 ธ.ค.  - 15 ม.ค. 

          6,790 -

          2,900 -

          1,500 -

16 ม.ค.  - 31 มี.ค. 

          5,890 -

          2,900 -

          1,050 -

01 เม.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,890 -

          2,900 -

          950 -

 


 

Patong Paragon Resaot ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 ก.ย.  - 20 ธ.ค. 

          5,990 -

          2,900 -

          1,100 -
21 ธ.ค.  - 10 ม.ค. 

          7,590 -

          2,900 -

          1,900 -

11 ม.ค.  - 31 มี.ค.            6,590 -

          2,900 -

          1,400 -

01 เม.ย.  - 31 ต.ค.            5,990 -           2,900 -           1,100 -
หมายเหตุ : กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธ.ค. 59 ผู้ใหญ่ 5,000 บาท เด็ก 2,500 บาท

 


 

Phuket Island View Resort   ( Karon Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 ก.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,090 -

          2,900 -

          650 -

01 พ.ย.  - 19 ธ.ค. 

          6,690 -

          2,900 -

          1,450 -

20 ธ.ค.  - 31 ม.ค. 

         -

          -

          -

21 ม.ค.  - 31 มี.ค. 

          6,690 -

          2,900 -

          1,450 -

01 เม.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,390 -

          2,900 -

          800 -

 


 

Phuket Ocean Resort  ( Karon Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 ก.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,090 -

          2,900 -

          650 -

01 พ.ย.  - 26 ธ.ค. 

          6,690 -

          2,900 -

          1,450 -

27 ธ.ค.  - 10 ม.ค. 

          7,990 -

          2,900 -

          2,100 -

11 ม.ค.  - 31 มี.ค. 

          6,990 -

          2,900 -

          1,600 -

01 เม.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,090 -

          2,900 -

          650 -

หมายเหตุ : กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธ.ค.  ผู้ใหญ่ 1,150 บาท เด็ก 575 บาท

 


 

Sugar Marina Art  ( Karon Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 ก.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,190 -

          2,900 -

          700 -

01 พ.ย.  - 23 ธ.ค. 

          5,990 -

          2,900 -

          1,100 -

24 ธ.ค.  - 10 ม.ค. 

          7,790 -

          2,900 -

          2,000 -

11 ม.ค.  - 31 มี.ค. 

          6,390 -

          2,900 -

          1,300 -

01 เม.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,390 -

          2,900 -

          800 -

 


 

Woraburi Resort   ( Karon Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 ก.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,290 -

          2,900 -

          750 -

01 พ.ย.  - 20 ธ.ค. 

          6,790 -

          2,900 -

          1,500 -

21 ธ.ค.  - 10 ม.ค. 

         -

          -

          -

11 ม.ค.  - 31 มี.ค. 

          6,290 -

          2,900 -

          1,250 -

01 เม.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,290 -

          2,900 -

          750 -

 


 

The Beach Height Resort  ( Kata Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 ก.ย.  - 31 ต.ค. 

          4,990 -

          2,900 -

          600 -

01 พ.ย.  - 19 ธ.ค. 

          5,990 -

          2,900 -

          1,100 -

20 ธ.ค.  - 20 ม.ค. 

          6,990 -

          2,900 -

          1,600 -

21 ม.ค.  - 31 มี.ค. 

          5,990 -

          2,900 -

          1,100 -

01 เม.ย.  - 31 ต.ค. 

          4,990 -

          2,900 -

          600 -

 


 

Ibia Kata Beach  ( Kata Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 ก.ย.  - 31 ต.ค. 

          4,990 -

          2,900 -

          600 -

01 พ.ย.  - 19 ธ.ค. 

          6,090 -

          2,900 -

          1,150 -

20 ธ.ค.  - 14 ม.ค. 

          7,590 -

          2,900 -

          1,900 -

15 ม.ค.  - 31 มี.ค. 

          6,290 -

          2,900 -

          1,250 -

01 เม.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,090 -

          2,900 -

          650 -

 


 

Sugar Marina Fasion  ( Kata Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 ก.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,290 -

          2,900 -

          750 -

01 พ.ย.  - 23 ธ.ค. 

          6,090 -

          2,900 -

          1,150 -

24 ธ.ค.  - 10 ม.ค. 

          7,790 -

          2,900 -

          2,000 -

11 ม.ค.  - 31 มี.ค. 

          7,190 -

          2,900 -

          1,350 -

01 เม.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,390 -

          2,900 -

          850 -

 


 

Sugar Palm Grand Hillside  ( Kata Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 ก.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,290 -

          2,900 -

          750 -

01 พ.ย.  - 23 ธ.ค. 

          6,990 -

          2,900 -

          1,600 -

24 ธ.ค.  - 10 ม.ค. 

          8,190 -

          2,900 -

          2,200 -

11 ม.ค.  - 31 มี.ค. 

          7,190 -

          2,900 -

          1,700 -

01 เม.ย.  - 31 ต.ค. 

          5,390 -

          2,900 -

          800 -

หมายเหตุ : กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธ.ค.  ผู้ใหญ่ 4,500 บาท เด็ก 2,250 บาท

 


 

pladao21

* ค่าที่พักที่ท่านเลือก 2 คืน รวมอาหารเช้า

* ค่าทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อมอาหารเที่ยง และค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุ

* ค่าทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ โดยเรือ Speed Boat พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ดำผิวน้ำ 

* อาหารตามรายการรวมทั้งหมด 6 มื้อ (เช้า 2 / เที่ยง 2 / เย็น 2 )

* ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท

* มัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง

* ค่ารถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบินภูเก้ต - โรงแรม

 

pladao22

* ตั๋วเครื่องบิน

* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิล)

* ค่าบริการอื่นๆ เช่น ทิปไกด์ หรือคนขับรถ เป็นต้น

 

pladao7

๐ เกี่ยวกับเวลา : เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้น เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันการจอง

 

๐ เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์ : ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ ยกเว้นที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

 

๐ เกี่ยวกับอาหาร : อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากไม่สามารถทานอาหารชนิดใด หรือต้องการทานมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขนาดทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้

 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้ำขึ้นน้ำลง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป้นสำคัญ

 

 

สำรองการจองได้ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์

โทร : 086-8833219 / 082-4516667

อีเมล์ : tns_holiday@hotmail.com

line-for-asha-501    

Line ID  : tnsholiday และ naris2918

 

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร 086-8833219 / 086-3361918
Design By Webunique