ทัวร์ภูเก็ต SS 1 ภูเก็ต - เกาะพีพี - ภูเก็ตแฟนตาซี

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต ดำน้ำเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา ชมภูเก็ตแฟนตาซี

 

 รายละเอียดมีดังนี้

วันที่ 1      ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต - ชมภูเก็ตแฟนตาซี ( อาหารกลางวัน - ค่ำ )
--.-- น.      เดินทางถึงสนามบิน หรือ บขส.ภูเก็ต ตัวแทนบริษัทรอให้การต้อนรับ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง
        (Unseen Thailand) ผ่านชมอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้เมืองภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธาณะเขาวัง
       นำท่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ ชิโนโปรตุกีส นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทยสะพานหิน สถานตากอากาศของชาวภูเก็ต
 

     รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (มื้อที่1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด

       จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ จากนั้นเดินทางสู่ หาดราไวย์ และ ขึ้นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่
       แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น.      นำท่านเดินทางสู่หาดกมลา เข้าสู่อาณาจักรแห่ง ภูเก็ตแฟนตาซี แหล่งบันเทิงระดับโลก
       ร่วมรับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์สุดหรู ที่ ห้องมโนราห์ทอง (มื้อที่2) หลังอาหาร เข้าชมสวนสัตว์อันแสนวิจิตร
20.45 น.      เชิญท่านชมโชว์ พิเศษ ที่ยิ่งใหญ่อลังการ ที่สุดในประเทศไทย จบการแสดงส่งกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 


 

วันที่ 2      ทัวร์ เกาะพีพี ( อาหารเช้า , กลางวัน , เย็น )
06.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่3)
07.10 น.      รถรับท่านที่โรงแรม นำท่านสู่ท่าเรือองค์การสะพานปลา เพื่อเดินทางสู่เกาะพีพี โดยเรือ Sea Angel
08.30 น.      เรือออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะพีพี ระหว่างทาง เรือจะแล่นผ่านเกาะดอกไม้และเข้าสู่เกาะพีพี ซึ่งใช้เวลาการเดินทางรวม 1 ชั่วโมง 15 นาที
10.00 น.      เรือจะนำท่านชมทัศนียภาพ รอบๆ อาทิ อ่าวมาหยา ซึ่งใช้เป็นที่สถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ ฮอลีวู๊ดเรื่อง The Beach อ่าวโล๊ะซามะ, อ่าวปิเล่ะห์, ถ้ำไวกิ้ง 
       หรือ ถ้ำพญานาค ซึ่งเป็นที่ ที่นกนางแอ่นมาอาศัยทำรังอยู่เป็นจำนวนมาก เรือจะนำท่าน มาเพลิดเพลินกับการ ดำน้ำตื้น ชมปะการังและปลาสวยงาม ที่
       บริเวณ อ่าวมาหยา
12.00 น.      เรือนำท่านขึ้นเกาะพีพี ดอน ซึ่งมีหาดทรายสวยงามและเหมาะกับการเล่นน้ำ
       ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมพีพี ปริ้นส์เซส ( มื้อที่4) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เล่นน้ำต่อ ที่หน้าหาด
14.10 น.      เราจะนำท่านกลับสู่เรือใหญ่เพื่อเดินทางกลับภูเก็ต ตามเส้นทางเดิม ถึงท่าเรือ 16.00 น. นำท่านส่งที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.      รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่5) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 


 

วันที่ 3      ภูเก็ต พักผ่อนสบายๆ - เดินทางกลับ
08.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแร(มื้อที่6) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย                       
--.-- น.      รถรับท่านที่โรงแรม ส่งที่สนามบินหรือ บขส.ภูเก็ต เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


 

อัตราค่าบริการ / ท่าน

 


 

Boat Lagoon Resort

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 28 กพ. 60           6,190 -           3,800 -           900 -
หมายเหตุ : จ่ายเพิ่มห้องละ 800 บาท กรณีเดินทางในช่วง 20 ธค. 59 - 05 มค. 59 และ 28 มค. 60 - 05 กพ. 60

 


 

Metropole Hotel ( Phuket Town )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 20 ธค. 59

          5,590 -

          3,800 -

          650 -
21 ธค. 59 - 10 มค. 60

          6,090 -

          3,800 -

          850 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60           5,590 -

          3,800 -

          650 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60           5,590 -           3,800 -           650 -
หมายเหตุ : เข้าพักวันที่ 29 มค. 60 - 01 กพ. 60 ค่าดิเนอร์ ผู้ใหญ่ 600 บาท เด็ก 300 บาท

 


 

 Days Inn ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          5,490 -

          3,800 -

          600 -

01 พย. 59 - 22 ธค. 59

          6,190 -

          3,800 -

          900 -

23 ธค. 59 - 10 มค. 60

          6,690 -

          3,800 -

          1,150 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          6,190 -

          3,800 -

          900 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          5,490 -

          3,800 -

          600 -

 


 

Patong Lodge (  Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31ตค. 59

          5,490 -

          3,800 -

          600 -

01 พย. 59 - 30 พย. 59

          5,590 -

          3,800 -

          650 -

01 ธค. 59 - 24 ธค. 59

          6,190 -

          3,800 -

          900 -

25 ธค. 59 10 มค. 60

          7,290 -

          3,800 -

          1,400 -

11 มค. 60 - 29 กพ. 60

          6,690 -

          3,800 -

          1,150 -

01 มีค. 60 - 31 สค. 60

          5,590 -

          3,800 -

          650 -

 


 

 Aspery ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          5,390 -

          3,800 -

          500 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          6,490 -

          3,800 -

          1,050 -

20 ธค. 59 - 15 มค. 60

          7,690 -

          3,800 -

          1,650 -

16 มค. 60 - 20 เมย. 60

          6,490 -

          3,800 -

          1,050 -

21 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          5,890 -

          3,800 -

          750 -

 


 

 Amata Resort  ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          5,590 -

          3,800 -

          600 -

01 พย. 59 - 20 ธค. 59

          6,490 -

          3,800 -

          1000 -

21 ธค. 59 - 10 มค. 60

          7,690 -

          3,800 -

          1,650 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          6,490 -

          3,800 -

          1350 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          5,890 -

          3,800 -

          850 -

 


 

Ibis ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          5,590 -

          3,800 -

          650 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          6,690 -

          3,800 -

          1,150 -

20 ธค. 59 - 14 มค. 60

          7,790 -

          3,800 -

          1,700 -

15 มค. 60 - 31 มีค. 60

          6,890 -

          3,800 -

          1,250 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          5,590 -

          3,800 -

          650 -

 


 

 Patong Resort  ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,090 -

          3,800 -

          850 -

01 พย. 59 - 20 ธค. 59

          6,690 -

          3,800 -

          1,150 -

21 ธค. 59 - 15 มค. 60

          7,490 -

          3,800 -

          1,550 -

16 มค. 60 - 31 มีค. 60

          6,690 -

          3,800 -

          1,150 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,090 -

          3,800 -

          850 -

 


 

The Lunar  ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          6,190 -

          3,800 -

          900 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          6,490 -

          3,800 -

          1,050 -

20 ธค. 59 - 15 มค. 60

          7,390 -

          3,800 -

          1,500 -

16 มค. 60 - 31 มีค. 60

          6,490 -

          3,800 -

          1,050 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,290 -

          3,800 -

          950 -

 


 

Patong Paragon Resaot ( Patong )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 20 ธค. 59

          6,590 -

          3,800 -

          1,100 -
21 ธค. 59 - 10 มค. 60

          8,190 -

          3,800 -

          1,900 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60           7,190 -

          3,800 -

          1,400 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60           6,590 -           3,800 -           1,100 -
หมายเหตุ : กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธ.ค. 59 ผู้ใหญ่ 5,000 บาท เด็ก 2,500 บาท

 


 

Phuket Island View Resort   ( Karon Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          5,590 -

          3,800 -

          650 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          7,390 -

          3,800 -

          1,450 -

20 ธค. 59 - 31 มค. 60

         -

          -

          -

21 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,390 -

          3,800 -

          1,450 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          5,790 -

          3,800 -

          800 -

 


 

Phuket Ocean Resort  ( Karon Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          5,590 -

          3,800 -

          650 -

01 พย. 59 - 26 ธค. 59

          7,390 -

          3,800 -

          1,450 -

27 ธค. 59 - 10 มค. 60

          8,890 -

          3,800 -

          2,100 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,890 -

          3,800 -

          1,600 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          5,590 -

          3,800 -

          650 -

หมายเหตุ : กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธ.ค. 59 ผู้ใหญ่ 1,150 บาท เด็ก 575 บาท

 


 

Sugar Marina Art  ( Karon Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          5,790 -

          3,800 -

          700 -

01 พย. 59 - 23 ธค. 59

          6,590 -

          3,800 -

          1,100 -

24 ธค. 59 - 10 มค. 60

          8,290 -

          3,800 -

          2,000 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          6,990 -

          3,800 -

          1,300 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          5,990 -

          3,800 -

          800 -

 


 

Woraburi Resort   ( Karon Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          5,890 -

          3,800 -

          750 -

01 พย. 59 - 20 ธค. 59

          7,390 -

          3,800 -

          1,500 -

21 ธค. 59 - 10 มค. 60

         -

          -

          -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,390 -

          3,800 -

          1,250 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          5,890 -

          3,800 -

          750 -

 


 

The Beach Height Resort  ( Kata Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          5,490 -

          3,800 -

          600 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          6,590 -

          3,800 -

          1,100 -

20 ธค. 59 - 20 มค. 60

          7,590 -

          3,800 -

          1,600 -

21 มค. 60 - 31 มีค. 60

          6,590 -

          3,800 -

          1,100 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          5,490 -

          3,800 -

          600 -

 


 

Ibia Kata Beach  ( Kata Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          5,490 -

          3,800 -

          600 -

01 พย. 59 - 19 ธค. 59

          6,690 -

          3,800 -

          1,150 -

20 ธค. 59 - 14 มค. 60

          8,090 -

          3,800 -

          1,900 -

15 มค. 60 - 31 มีค. 60

          6,890 -

          3,800 -

          1,250 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          5,590 -

          3,800 -

          650 -

 


 

Sugar Marina Fasion  ( Kata Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          5,890 -

          3,800 -

          750 -

01 พย. 59 - 23 ธค. 59

          6,690 -

          3,800 -

          1,150 -

24 ธค. 59 - 10 มค. 60

          8,290 -

          3,800 -

          2,000 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,090 -

          3,800 -

          1,350 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          6,090 -

          3,800 -

          850 -

 


 

Sugar Palm Grand Hillside  ( Kata Beach )

วันที่เดินทาง           ผู้ใหญ่           เด็ก (2-12 ปี)           พักเพิ่ม/ท่าน/คืน
01 กย. 59 - 31 ตค. 59

          5,890 -

          3,800 -

          750 -

01 พย. 59 - 23 ธค. 59

          7,590 -

          3,800 -

          1,600 -

24 ธค. 59 - 10 มค. 60

          8,690 -

          3,800 -

          2,200 -

11 มค. 60 - 31 มีค. 60

          7,790 -

          3,800 -

          1,700 -

01 เมย. 60 - 31 ตค. 60

          5,990 -

          3,800 -

          800 -

หมายเหตุ : กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธ.ค. 59 ผู้ใหญ่ 4,500 บาท เด็ก 2,250 บาท

 


 

pladao21

* ค่าที่พักที่ท่านเลือก 2 คืน 

* ค่าทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อมอาหารเที่ยง และค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุ

* ค่าทัวร์เกาะพีพีโดยเรือ Sea Angel พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ดำผิวน้ำ ( ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน ) 

* ค่าเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี พร้อมอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องมโนราห์ทอง

* อาหารตามรายการรวมทั้งหมด 6 มื้อ (เช้า 2 / เที่ยง 2 / เย็น 2 )

* ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1000000 บาท

* มัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง

* ค่ารถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบินภูเก้ต - โรงแรม

 

pladao22

* ตั๋วเครื่องบิน

* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกบิล)

* ค่าบริการอื่นๆ เช่น ทิปไกด์ หรือคนขับรถ เป็นต้น

 

pladao7

๐ เกี่ยวกับเวลา : เวลาที่ระบุในโปรแกรมข้างต้น เป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับส่งจริงจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม หรือจุดนัดพบของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลารับจริงได้จากเอกสารยืนยันการจอง

 

๐ เกี่ยวกับเด็กและสตรีมีครรภ์ : ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และหญิงมีครรภ์เดินทางโดยเรือ เนื่องจากในสภาพทะเลบางช่วงเวลาอาจแปรปรวนและอาจกระแทกคลื่นได้ ยกเว้นที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

 

๐ เกี่ยวกับอาหาร : อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย - อาหารทะเล หากไม่สามารถทานอาหารชนิดใด หรือต้องการทานมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขนาดทำการจอง และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้

 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้ำขึ้นน้ำลง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป้นสำคัญ

 

 

สำรองการจองได้ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเอส ฮอลิเดย์

โทร : 086-8833219 / 082-4516667

อีเมล์ : tns_holiday@hotmail.com

line-for-asha-501    

Line ID  : tnsholiday และ naris2918

 

Bangkok Office
สำนักงาน กทม. 301/944 ซ.รามคำแหง68 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร 086-8833219 / 086-3361918
Design By Webunique